Beställning av faktura

Observera att du måste fylla i alla fält för att formuläret ska gå fram!

Under hög- och semestertider kommer handläggningstiderna vara längre än vanligt då kontoret inte är bemannat.


  Inkl. momsExkl. moms

  Viktig information!

  För att få traktamente måste
  resan påbörjas före kl 12.00 –
  och komma hem efter 19.00 kväl-
  len därpå. Det ger 240 kr.
  120 kr påbörja resa före kl 12.00
  och komma hem efter 07.00 dagen
  därpå.