Villkor

Vid beställning av GN Entertainment ABs faktureringsservice gäller följande villkor:
Beställningen bekräftas via e-post, och i samband med bekräftelsen får du även en kalkyl som visar hur fakturabeloppet kan komma att fördelas.

GN Entertainment AB skickar din faktura, oftast samma dag som den beställs, och högst tre dagar efter beställningen. (*)

Din lön överförs till det konto du angivit när fakturan till fullo betalats till GN Entertainment AB. (*)

Om det skulle visa sig omöjligt att få betalt för fakturan är GN Entertainment AB befriade från betalningsansvar gentemot dig.

Du är anställd av GN Entertainment AB endast för det arbete som omfattas av fakturan, och GN Entertainment AB har inga andra förpliktelser än att hantera den lön, de skatter och de sociala avgifter som den beställda fakturan avser.

Vi drar schablonmässigt 30% skatt från lönebeloppet om du inte har önskemål om högre skatteavdrag eller uppvisar kopia på skattejämkning från Skattemyndighet. Din skatt och dina sociala avgifter betalas in av GN Entertainment AB till Skattemyndigheten vid ordinarie uppbörd varje månad. Semesterersättning innehålls inte från lönen, utan ingår i den lön som betalas ut.

OBS! Ev. traktamente kräver t ex hotellkvitto som bestyrker er vistelseort. I annat fall betalas lönen ut som vanligt utan avdrag.

I samband med löneutbetalningen får du en lönespecifikation via e-post (Pdf-fil) eller post.

Kontrolluppgifter får ni via Skattemyndigheten i er självdeklaration. Om du vill ha arbetsgivarintyg för det utförda arbetet uppger du det i samband med beställningen.

GN Entertainment AB ersättning är 10% av fakturabeloppet (dock lägst 100 kr) som dras av i samband med löneutbetalningen. Inga andra avgifter tillkommer. I och med Din beställning av fakturatjänst accepterar Du även att GN Entertainment AB lagrar Dina personuppgifter i sina administrativa program. Uppgifterna kommer enbart att användas för Din löneadministration. Du kan när som helst begära att få uppgifterna borttagna. GN Entertainment AB förbehåller sig rätten att vägra acceptera uppdrag som vi bedömer som uppenbart oseriösa, oetiska eller som på något sätt står i strid med svensk lagstiftning.

* Undantag kan göras i samband med semestrar och julledighet.