Villkor

Vid beställning av Carlsson Nöjes faktureringsservice gäller följande villkor:
Beställningen bekräftas via e-post, och i samband med bekräftelsen får du även en kalkyl som visar hur fakturabeloppet kan komma att fördelas.

Carlsson Nöje skickar din faktura, oftast samma dag som den beställs, och högst tre dagar efter beställningen. (*)

Din lön överförs till det konto du angivit när fakturan till fullo betalats till Carlsson Nöje. (Oftast betalar vi ut samma dag som betalningen finns på vårt konto, och högst tre dagar senare (*)

Om det skulle visa sig omöjligt att få betalt för fakturan är Carlsson Nöje befriade från betalningsansvar gentemot dig.

Du är anställd av Carlsson Nöje endast för det arbete som omfattas av fakturan, och Carlsson Nöje har inga andra förpliktelser än att hantera den lön, de skatter och de sociala avgifter som den beställda fakturan avser.

Ví drar schablonmässigt 30% skatt från lönebeloppet om du inte har önskemål om högre skatteavdrag eller uppvisar kopia på skattejämkning från Skattemyndighet. Din skatt och dina sociala avgifter betalas in av Carlsson Nöje till Skattemyndigheten vid ordinarie uppbörd varje månad. Semesterersättning innehålls inte från lönen, utan ingår i den lön som betalas ut.

I samband med löneutbetalningen får du en lönespecifikation och en kvitterad faktura på vår provision via e-post (Pdf-fil) eller post.

I januari varje år får du en inkomstuppgift för den lön som utbetalats till dig av Carlsson Nöje föregående år. Om du vill ha arbetsgivarintyg för det utförda arbetet uppger du det i samband med beställningen.

Carlsson Nöjes ersättning är 6% (+moms) av fakturabeloppet (+ moms), dock lägst 100 kr (+ moms), som dras av vid löneutbetalningen. Inga andra avgifter tillkommer. I och med Din beställning av fakturatjänst accepterar Du även att Carlsson Nöje lagrar Dina personuppgifter i sina administrativa program. Uppgifterna kommer enbart att användas för Din löneadministration. Du kan när som helst begära att få uppgifterna borttagna. Carlsson Nöje förbehåller sig rätten att vägra acceptera uppdrag som vi bedömer som uppenbart oseriösa, oetiska eller som på något sätt står i strid med svensk lagstiftning.

* Undantag kan göras i samband med semestrar och julledighet, men fördröjningen är mycket sällan större än en vecka.