Hur fungerar det?

Fakturera utan att ha egen firma?

GN Entertainment AB informerar; från den 15 nov 2022 korrigerar vi vår provision till 10% dock lägst 100 kr.

Du hör av dig till oss via e-post eller telefon eller beställer vår faktureringstjänst direkt här på sidan, och samma dag skickar vi iväg fakturan. Och i samma ögonblick som betalningen för fakturan finns på vårt konto är Du anställd av oss! (Objektanställd, för att tala myndighetsspråk, d.v.s. anställd för just det här framträdandet). Vi betalar ut Din lön (och eventuellt traktamente och reseersättning) samt betalar in Din skatt och Dina sociala avgifter till Skatteverket. I januari varje år får Du en inkomstuppgift för deklarationen från oss.

I samband löneutbetalningen tar vi vår avgift på 10%. Nettolönen, det vill säga det som kommer in på ditt konto, brukar bli ungefär hälften av den fakturerade summan. I och med Din beställning av fakturatjänst accepterar Du även att GN Entertainment lagrar Dina personuppgifter i våra administrativa program. Uppgifterna kommer enbart att användas för Din löneadministration. Du kan när som helst begära att få uppgifterna borttagna.

Gäller för personer boende i Sverige med svenskt personnummer.

Räkneexempel: Din uppdragsgivare betalar ett överenskommet fakturabelopp om 4.000 kr för ditt arbete:

Din lön:1.917 KrEfter provision, soc.avg. och skatt.
Soc avgifter:861 Kr(ev. 30% kostnadsavdrag för musiker görs i din egen privata deklaration under övriga avdrag)
Skatt:822 KrEnligt schablonavdrag på 30%
Vår andel:400 kr

Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer! Här kan du läsa mer om våra villkor för faktureringstjänsten. När Du fyllt i alla uppgifter så får Du ett kvitto att beställningen gått fram till oss. Det låter bra, jag vill beställa tjänsten nu.